THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Q3/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Q3/2023

1. BÁC SỸ TOÀN THỜI GIAN / BÁN THỜI GIAN (NHI KHOA) Giao tiếp tốt Ngoại ngữ giao tiếp khá trở lên Có kinh nghiệm chuyên ngành ít nhất 5 năm tại bệnh viện Ưu tiên Bác sỹ CKI,CKII 2. ĐIỀU DƯỠNG NHI/HỒI SỨC SƠ SINH NHI Giao tiếp tốt, kỹ năng chăm sóc khách […]

05/07/2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ IV/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ IV/2020

1. BÁC SỸ TOÀN THỜI GIAN / BÁN THỜI GIAN (SẢN, NHI) Giao tiếp tốtNgoại ngữ giao tiếp khá trở lênCó kinh nghiệm chuyên ngành ít nhất 5 năm tại bệnh việnƯu tiên Bác sỹ CKI,CKII 2. TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ TIỆN ÍCH Có bằng về quản lý dịch vụ thực phẩm, dịch vụ khách […]

05/10/2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ IV/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ IV/2020

1. BÁC SỸ TOÀN THỜI GIAN / BÁN THỜI GIAN (SẢN, NHI) Giao tiếp tốt Ngoại ngữ giao tiếp khá trở lên Có kinh nghiệm chuyên ngành ít nhất 5 năm tại bệnh viện Ưu tiên Bác sỹ CKI,CKII 2. TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ TIỆN ÍCH Có bằng về quản lý dịch vụ thực phẩm, […]

05/10/2020
Thông báo tuyển dụng quý III/2020

Thông báo tuyển dụng quý III/2020

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Bệnh viện, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau 1. BÁC SĨ TOÀN THỜI GIAN/ BÁN THỜI GIAN (SẢN, NHI) Giao tiếp tốt Ngoại ngữ giao tiếp khá trở lên Có kinh nghiệm chuyên ngành ít nhất 5 năm tại bệnh viện […]

30/03/2020