taixiu sunwin

Thạc sĩ – Bác sĩ
HUỲNH THỊ THU THẢO

Giám Đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

taixiu sunwin

Thạc sĩ – Bác sĩ
VÕ THANH LIÊN ANH

Trưởng bộ phận lâm sàng
Trung tâm Hỗ Trợ Sinh Sản

taixiu sunwin

Bác sĩ CKI
PHẠM THỊ THANH THỦY

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 12  năm

taixiu sunwin

Bác sĩ CKI
ĐỖ VĂN MINH

Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản