taixiu sunwin

Bác sĩ CKI
VŨ QUANG VINH

Phó chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi
Trưởng khoa Nhi

taixiu sunwin

Thạc sĩ – Bác sĩ
HỒ NGUYÊN TIẾN

Phó trưởng khoa Sản phụ khoa
Phó chủ tịch hội đồng Sản phụ khoa

taixiu sunwin

Bác sĩ CKI
NGUYỄN NGỌC MAI HUY

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa Cấp Cứu 24h – Chẩn đoán hình ảnh