taixiu sunwin

Bác sĩ
LÊ VĂN ĐỨC

Bác sĩ Sản – Phụ khoa

taixiu sunwin

Thạc sĩ – Bác sĩ
HỒ NGUYÊN TIẾN

Phó trưởng khoa Sản phụ khoa
Phó chủ tịch hội đồng Sản phụ khoa

taixiu sunwin

Thạc sĩ – Bác sĩ
NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH

​​​Trưởng khoa Sản phụ khoa
Chủ tịch hội đồng Sản phụ khoa

taixiu sunwin

Bác sĩ CKII
TRẦN ĐỨC TUẤN

​Phó trưởng khoa Sản phụ khoa