Bác sĩ CKI
HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

Thư ký Hội đồng Nhi Sơ sinh & Hồi sức Sơ sinh

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 19 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I, Nhi khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM.
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Chứng chỉ Thực hành lâm sàng về Nhi khoa và Chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh
  • Chứng chỉ Thực hành lâm sàng về trẻ sơ sinh khuyết tật bệnh viện Từ Dũ

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2016 – nay: Bác sĩ khoa Chăm sóc trẻ Sơ sinh, taixiu sunwin
  • 2000 – 2016: bác sĩ khoa Nhi – Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương