Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ HƯƠNG THƯ

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 28 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I Nhi, đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa, đại học Y Dược Tp.HCM
  • Chứng chỉ Dinh dưỡng lâm sàng

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2017 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, taixiu sunwin
  • 2000 – 2017: Bác sĩ tại trung tâm Dinh Dưỡng
  • 1996 – 1999: Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai
  • 1991 – 1995: Bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng, Đồng Nai