Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ TRANG KHÁNH LINH

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 17 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ chuyên khoa I, Nhi khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Chứng chỉ Hồi sức chuyên sâu Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2013 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, taixiu sunwin
  • 2010 – 2012: Phó trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng Nai
  • 2004 – 2010: Bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng Nai
  • 1999 – 2004: Bác sĩ khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Nai