Bác sĩ CKI
VŨ QUANG VINH

Phó chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi
Trưởng khoa Nhi

Hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhi khoa

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

 • Bác sĩ chuyên khoa I – Nhi khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
 • Bác sĩ Nội trú khoa Chăm sóc đặc biệt Nhi chuyên sâu tiêu hóa, Bệnh viện Necker Enfants Malades, Paris, Pháp
 • Bác sĩ Nhi khoa và Nội khoa, Học viện Nhi khoa, Saint Petersburg, Liên bang Nga
 • Bác sĩ chuyên sâu Tiêu hóa và Gan mật Nhi
 • Chứng chỉ Chuyên khoa Nhi Tổng quát, Đại Học Paris V

KINH NGHIỆM Y KHOA:

 • 2011 – nay: Phó chủ tịch Hội đồng Chuyên khoa Nhi, Trưởng khoa Nhi, taixiu sunwin
 • 2009 – 2011: Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2
 • 2006 – 2008: Phó Trưởng khoa, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2
 • 2003 – 2006: Bác sĩ khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 2
 • 2002 – 2003: Bác sĩ nội trú, Bệnh viện Necker Enfants Malades, Paris, Pháp
 • 1998 – 2002: Bác sĩ khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2