Thạc sĩ – Bác sĩ
NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH

​​​Trưởng khoa Sản phụ khoa
Chủ tịch hội đồng Sản phụ khoa

💡 Cao cấp
Số năm kinh nghiệm trong nghề: 21 năm

Bằng cấp chuyên môn:

  • Thạc sĩ Y khoa, Đại học Y Dược Tp. HCM
  • Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Tp. HCM

Kinh nghiệm Y khoa:

  • Hiện tại: Trưởng khoa Sản phụ khoa kiêm Chủ tịch hội đồng Sản phụ khoa
  • 2019 – 2023: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, taixiu sunwin
  • 2003 – 2015: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đai học Y Dược Tp. HCM
  • 2000 – 2003: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Củ Chi
  • 1998 – 2000: Bác sĩ Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Trưng Vương