Thạc sĩ – Bác sĩ
CÁI THỊ THÙY TRANG

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 10 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ – Bác sĩ nội trú Nhi, đại học Y Dược Huế
  • Bác sĩ Đa khoa, đại học Y Dược Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2018 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, taixiu sunwin
  • 2015 – 2018: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Vinmec Central Park
  • 2013 – 2015: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Đa khoa Đăklăk
  • 2013: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng
  • 2009 – 2012: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế