Bác sĩ CKI
NGUYỄN THỊ THÚY VY

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 4 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Nhi khoa, đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ chuyên khoa I, đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ nội trú Nhi khoa, đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2018 – nay: Bác sĩ Nhi khoa, taixiu sunwin
  • 2015 – 2018: Bác sĩ nội trú, Bệnh viện Nhi Đồng 2