Thạc sĩ – Bác sĩ
HUỲNH THỊ THU THẢO

Giám Đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Sản – Phụ khoa, Đại học Y Dược, Tp. HCM
  • Bác sĩ Đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược
  • Chứng chỉ Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản (lý thuyết và thực hành), Bệnh viện Parkway Singapore
  • Chứng chỉ Phôi học và Xét nghiệm Nam khoa, Bệnh viện Sản phụ – Nhi KK, Singapore

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2010 –  nay: Chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản, taixiu sunwin
  • 2004 – 2010: Bác sĩ lâm sàng và Trưởng phòng lab Thụ tinh trong ống nghiệm, khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương
  • 2006 – nay: Thành viên chính thức của Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP. HCM
  • 2002 – 2003: Bác sĩ Sản Phụ khoa, khoa Cấp cứu và phòng sanh, Bệnh viện Hùng Vương
  • 1996 – 1999: Bác sĩ Đa khoa tổng quát, Bệnh viện Trưng Vương