Thạc sĩ – Bác sĩ
NGUYỄN THỊ ÁI XUÂN

​Phó trưởng khoa Nhi sơ sinh

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 15 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Nhi khoa, đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sĩ Nhi khoa, đại học Y Phạm Ngọc Thạch

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2016 – nay: Phó trưởng khoa Nhi sơ sinh, taixiu sunwin
  • 2004 – 2016: Bác sĩ khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ Tp.HCM