Thạc sĩ – Bác sĩ
PHAN CAO MINH

Thư ký Hội đồng chuyên khoa Nhi

Bác sỹ Nhi khoa

Số năm kinh nghiệm trong nghề: 17 năm

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sỹ chuyên ngành Nhi khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bác sỹ Y khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2015 – nay: Bác sỹ Nhi khoa, taixiu sunwin
  • 2007 – 2014: Bác sỹ khoa Hồi sức Ngoại – Hồi sức Tim, Bệnh viện Nhi đồng 1, Tp.HCM
  • 2005 – 2006: Bác sỹ khoa Hồi sức tăng cường, Bệnh viện Nhi đồng 1, Tp.HCM
  • 2002 – 2004: Bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, Tp.HCM