Kết quả đánh giá 83 tiêu chí

Kết quả đánh giá 83 tiêu chí

Chất lượng bệnh viện được đánh giá trên “Bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” đã được ban hành và được áp dụng cho các bệnh viện trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó có 19 tiêu chí hướng đến người bệnh, 14 tiêu chí phát triển nguồn nhân lực, 38 […]

Nâng Cao Quản Lý Chất Lượng Ngành Điều Dưỡng Tại Việt Nam

Nâng Cao Quản Lý Chất Lượng Ngành Điều Dưỡng Tại Việt Nam

Bà Goh Seok Yee – Giám đốc điều dưỡng tại taixiu sunwin  là khách mời đặc biệt trong chương trình Việt Nam – Góc nhìn của bạn với chủ để Nâng cao quản lý ngành điều dưỡng tại Việt Nam.

Nâng Cao Chất Lượng Y Tế Việt Nam Với Chứng Nhận JCI

Nâng Cao Chất Lượng Y Tế Việt Nam Với Chứng Nhận JCI

Là khách mời đặc biệt trong chương trình Việt Nam – Góc Nhìn Của Bạn trên kênh VTC10, bà Paula Wilson – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức công nhận chất lượng y tế quốc tế JCI đã có những chia sẻ sâu sắc về việc quản lý cũng như nâng cao chất […]